Bóng đèn Moritex LM-50

Giá tham khảo bóng Moritex LM-50 :