Bóng đèn ILT L7389A

Giá tham khảo bóng ILT L7389A 12V50W