Bóng đèn ILT L9389

Giá tham khảo bóng ILT L9389 12V-50W