Bóng đèn Philips 13865

Giá tham khảo bóng Philips 13865: