Bóng đèn TL84 Philips MCFE 20W/840 P15

Giá của các loại bóng đèn so màu TL84 Philips: