Bóng đèn Toshiba FL20S.BL

Giá tham khảo:

Bóng đèn UV Toshiba FL20S.BL:

Bóng đèn UV Toshiba FL30S.BL: 1,300,000

Bóng đèn UV Toshiba FL40S.BL: 1,350,000

SKU: FL10BL-1 Category: