Bóng đèn so màu CWF GE

Giá tham khảo các loại bóng đèn CWF GE:

  • F20W/33-640:
  • F40W/33:
  • F20T12-CW-ECO: