Bóng đèn Ushio JCR 12V100WB

Giá tham khảo bóng Ushio JCR 12V100WB