Bóng đèn Panasonic FHF32EX-N-H

Giá tham khảo bóng Panasonic FHF32EX-N-H: