Bóng đèn Toshiba FL20SS.EX-D/18-Z

Giá tham khảo bóng FL20SS.EX-D/18-Z: